Avoimien ovien kirkko

Pääkirjoitus,
tammikuu 2021

Kuva: Antti Rintala

Tervetuloa uuden Henki-lehden mukana aloittamaan uutta vuotta. Olisipa alkava vuosi sellainen, jolloin voisimme palata etäisyyksistä lähemmäksi toisiamme. Avatkoon uudistettu lehtemme ovia, joiden kautta arjen toivo vahvistuisi ja avara armo hoitaisi meitä elämässämme.

”Jyrkästi kirkollinen” on ollut Hengellisen Kuukauslehden linja perustamisesta lähtien. Kirkko on rakas ja tärkeä myös tämän lehden tekijöille. Kirkon vanhat määritelmät, kuten ”me olemme kirkko” tai ”kirkko on Kristuksen ruumis ja me sen jäseniä” tai ”kirkko on siellä, missä evankeliumia puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan”, ovat edelleen käypiä.

Ovia halutaan avata entistä enemmän auki tulevaisuuden kirkossamme. Näin viestii Suomen evankelisluterilaisen kirkon viime syksynä hyväksytty uusi strategia nimeltään ”ovet auki”. Avoimet ovet kutsuvat sisään Pyhän kohtaamiseen. Mutta ne kertovat myös kirkolle annetusta tehtävästä lähteä maailmaan. Jumala, lähimmäinen ja luomakunta eivät ole toisilleen vastakkaisia, vaan kuuluvat yhteen. Tätä yhteyttä kirkossa halutaan edistää pitämällä ovet auki kaikille.

Pääsiäiskertomuksissa kerrotaan apostoleista, jotka olivat koolla lukittujen ovien talossa. He pelkäsivät. Luottamus oli kadoksissa. He olivat kohdanneet julmaa väkivaltaa, kun heidän opettajansa oli teloitettu ristille. Kokisivatko hekin saman kovan kohtalon? Otettaisiinko kiinni ja kidutettaisiin? Ylösnousseen kohtaamisista he löysivät kadotetun luottamuksen, saivat rohkeuden avata ovien lukot ja astua ulos uhista huolimatta.

Maailma ympärillämme muuttuu. Toiset muutokset ovat hitaita. Viimeisen vuoden aikana olemme kokeneet, että muutokset voivat olla myös nopeita ja rajuja. Muutokset synnyttävät ymmärrettävästi huolta ja epävarmuutta. Kirkko elää ja toimii tämän todellisuuden keskellä. Kirkon erityinen tehtävä on kaikkina aikoina herättää luottamusta Jumalan hyvyyden ja armon kestävyyteen ja pysyvyyteen. Mutta sen täytyy myös rohkeasti uudistua voidakseen vastata erilaisten ihmisten tarpeisiin tulla kuulluksi ja hyväksytyksi erehtyvinä, mutta arvokkaina. 

Millainen kirkko herättää sinussa kiinnostusta ja milloin? Silloinko, kun se näyttäytyy hyväntekijänä ja maailmaa muuttavana voimana, maailmanlaajana Kristuksen kirkkona? Vai silloinko, kun se tulee lähelle arkista elämääsi? Siksi on väliä, mitä kirkko viestii tekemisillään, olemisellaan ja mitä siitä kerrotaan. Henki-lehti tahtoo osaltaan olla vahvistamassa kirkon perusviestiä toivosta, rakkaudesta ja armollisuudesta.

Simo Juntunen