Hengessä mukana

Pääkirjoitus,
lokakuu 2020

Kuva: Antti Rintala

Uusi nimi, uusi ulkoasu ja aiempaa tuhdimpi lukupaketti kuusi kertaa vuodessa. Siinä lyhyesti kiteytettynä ensi vuoden alusta uudistettuna aloittavan Hengellisen Kuukauslehden suuntaviivat. Uudistusta oli tarkoitus esitellä jo herättäjäjuhlilla Kauhavalla, mutta juhlien siirtymisen vuoksi se ei onnistunut. Siksi esittelemme uudistuvaa lehteä tässä numerossa.

Lehden nimi vaihtuu. Uusi nimi on Henki ja vanha nimi jää historiaan. Lyhyt ja ytimekäs Henki-nimi luo odotusta lehden sisällöstä. Hengelliset asiat, kirkkojen ja uskontojen teemat tulevat olemaan aiempaa laajemmin ja syvemmin esillä. Jatkossakin lehdessä tarkastellaan myös ajan, yhteiskunnan ja kulttuurien eri ilmiöitä. Kietoutuvathan ilmiöt osaksi arjen elämää.

Kattaus on puoli ruokaa, kuuluu vanha sanonta. Sitä voidaan käyttää myös lehden ulkoasuun, taittoon. Välillä tyyliä vaihdetaan, jotta kiinnostus säilyisi. Tarjoilu vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka moni tarttuu lehteen. Henki-lehden tulevasta kattauksesta annamme tässä numerossa hieman näytepaloja. Kuvajournalismilla on ulkoasussa kasvava merkitys. Yksi kuva kun voi puhua enemmän kuin tuhat sanaa, kuuluu toinen vanha sanonta.

Sisältö ratkaisee kaikissa lehdessä. Linja Henki-lehdessä jatkuu kansantajuisena. Rakkaus kirkkoon ja herännäisyyteen tulee näkymään riveillä ja rivien väleissä. Aika näyttää, miten onnistumme tuottamaan Henki-lehteen ja lehden omille verkkosivulle sellaista juurevaa sisältöä, joka kiinnostaa, ruokkii ja ravitsee nykyisiä ja uusia lukijoita.

Perinteisten printtilehtien levikit ovat kauttaaltaan laskeneet 2000-luvulla. Ilman riittävää määrää tilaajia lehden tekeminen käy taloudellisesti mahdottomaksi.

Hengellisen Kuukauslehden tulevaisuutta mietittäessä pöydällä oli useita vaihtoehtoja. Päädyimme ratkaisussa uudistamisvaihtoehtoon, jonka toivomme jatkossa kasvattavan lehden tilauksia.

Kutsunkin nykyisiä lehtemme lukijoita pysymään Hengessä mukana ja kutsumaan uusia mukaan!

Simo Juntunen