Kirkon kirjat: Hengellinen käsikirja

Tehdessään uskonpuhdistuksen edetessä tarkastusmatkoja Saksin vaaliruhtinaskunnan seurakuntiin Martti Luther (1483–1546) havaitsi kaksi ongelmaa: kansan heiveröiset tiedot kristinopin perusteista ja pappien vähäinen opetustaito. Siksi hän julkaisi 1529 saksaksi kaksi katekismusta, Iso Katekismus (papistolle) ja Vähä Katekismus (kaikille). ~ Palsta on tilaajille