Kirjeitä historiaan

Palstan kirjoittajat lähettävät kirjeen valitsemalleen historian henkilölle.